WORKSHOP 2019

Tiếp nối thành công của các khóa học tiếng Anh dành cho các Leaders đã và đang diễn ra. Công ty tổ chức chương trình “English Workshop” dành cho các thành viên đã & đang tham dự khóa học tiếng Anh vừa qua với mục đích để tăng tính hiệu quả trong việc thực hành ngôn ngữ cũng như tạo ra một sân chơi giao lưu mang tính gắn kết trao đổi các kiến thức & kinh nghiệm bằng tiếng Anh.

Buổi workshop lần này với chủ đề “Intellectual Property Rights (IPRs) for businesses” với nhiều thông tin hữu ích và những giây phút trao đổi vô cũng sôi nội cũng diễn giả “TS. Phan Quốc Nguyên” đã tạo nên một buổi workshop bổ ích, giúp các IFIer hiểu thêm nhiều khía cạnh về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu trí tuệ trong công nghệ nói riêng