TechDay Tháng 3/2019

Ngày 25/03/2019, IFI Solution đã tổ chức sự kiện Techday dành cho các IFIer. Mục tiêu của Techday 2019 là ra một không gian thảo luận và chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin

Sự kiện diễn ra vô cùng thành công với sự ủng hộ các anh chị em trong Công ty. Trong buổi thảo luận 2 diễn giả Nguyễn Khương Duy và Chu Minh Quốc đã nêu khái quát hai chủ đề chính là “Protractor” và “BDD (Behavior-driven development)” giúp cho anh chị em hình dung được các khái niệm cơ bản, hai diễn giả cũng đã nêu một số ví dụ của bản thân đã thực hiện trong quá trình làm việc. Sau phần thuyết trình hai diễn giả cũng nhận được rất nhiều câu hỏi và sự quan tâm về chủ đề trên. Công ty rất muốn khuyến khích tổ chức thêm những buổi hội thảo về công nghệ như vậy, nên anh chị em muốn chia sẻ những kiến thức công nghệ của mình có thể gửi đăng ký về: inews@ifisolution.com

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sự kiện