Đào tạo Agile Scrum tại IFI Solution

Vào thứ 7 hàng tuần IFI Solution tổ chức đào tạo quản lý dự án Agile Scrum cho các anh chị em trong IFI. Khóa học được tổ chức tại tầng 20 tòa nhà Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là khóa học được IFI Solution đầu tư sau khi đào tạo online cho các IFIer. Đây là khóa hoạc nhắm khai thác ưu điểm của phương pháp Agile: chuyển giao sản phẩm nhanh, chất lượngvà thúc đẩy sáng tạo cho các dự án

Chương trình đào tạo được Ban Giám Đốc IFI Solution chỉ thị, giám sát chặt chẽ. Điều này thể hiện sự quyết tâm đổi mới của IFI Solution trong năm 2019

Chương trình đào tạo do IFI tổ chức sẽ giúp cho:

  • Chuyển đổi tư tưởng từ cách tiếp cận truyền thống (traditional) sang tư duy Agile.
  • Hiểu các nguyên tắc làm việc nhóm theo Agile và thực hành ngay tại lớp.
  • Hiểu và thực hành làm việc nhóm theo Scrum Frameworks để ứng dụng vào công việc phát triển phần mềm trong thực tế.
  • Hiểu và thực hành phương pháp phát triển các sản phẩm phần mềm chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn.
  • Nâng cao cách làm việc để tạo ra sản phẩm chất lượng với thời gian bàn giao sản phẩm phần mềm nhanh.
  • Giảm thiểu sự rủi ro trong chu trình phát triển phần mềm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi học